Разпоредбите, които се атакуват пред Конституционния съд от главния прокурор Сотир Цацаров, регулират основно правомощията на държавата да осигури и обезпечи обществения ред и националната сигурност. Това каза за "Денят започва" Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор по повод искането му за обявяване за противоконституционни на разпоредби от Закона за частната охранителна дейност, обнародвани на 30 януари. Тя заяви, че има опасност правата на българските граждани да бъдат нарушени, ако сигурността им бъде поверена на лица извън системата на МВР.

Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор: В Конституцията излишно е предвидено, че осигуряването на обществения ред е изключително правомощие на МС и МВР. Прехвърлянето на тези правомощия на частно-правни субекти, на практика е налице възможност да се стигне до разпад на държавността. С този закон се касае за засягане на суверенитета на Република България и до нарушаване на основни принципи на правовата държава. Извън основните аргументи за прехвърляне, недопустимо на правомощия на частно-правни субекти е налице опасност при недостатъчно прецизна правна уредба до неправилно приложение на закона, до ограничаване правата на българските граждани до опасност да се влияе върху техния живот от лица, на чиято преценка законодателят остава дали да се намеси, в кои момент да вземе мерки за обществения ред.

По думите на Арнаудова налице са множество опасности, които засягат правата на всички български граждани.

Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор: Недопустимо е отново да бъдат натоварени с допълнителни финансови средства за охраняване на техния живот, здраве и имуществото им. Това е дейност, която им се полага по Закон от органите на МВР.

Според нея българските граждани ще бъдат поставени под зависимост от лицата, които е избрал конкретния кмет да охранява съответната урбанизирана територия.