Образование, в което няма оценки, но има самооценяване, няма задължителни четива, но децата четат повече от връстниците си. Това са само някои от характеристиките на прогресивния образователен модел, който Явор Джонев внася в България преди две години с откриването на първото Основно прогресивно училище в столицата. Тази есен, 36 деца от Варна на 6 и 7 години също ще започнат образованието си по този нетрадиционен, но много успешен модел.

Варна

Пред родители, желаещи да запишат децата си във Второто прогресивно училище във Варна, Явор Джонев разказа за основните принципи, на които стъпва обучението по новия метод.

Явор Джонев, създател на Основно прогресивно училище: “Ние трябва да им дадем умения и нагласи и практически опит да се справят с непознати ситуации – да изградят едно по-добро общество в крайна сметка.”

По този начин вече две години работи първото прогресивно училище в София. Важна и голяма част от работата в него е обучението на родителите. Според прогресивния модел, за да бъде успешно възпитанието и образованието на децата, принципите, на които се учат в училище, трябва да се спазват и у дома. Начина, по който протичат уроците също е много различен – заниманията са целодневни, често – сред природата, осигурява се възможност на децата да спортуват и да творят, а посещенията в музеи и галерии са неизменна част от учебния процес.

Нише Мехмедова, бъдещ учител в Прогресивно училище: “То е свързано с желанието на детето и мотивите му то да се саморазвива и да достигне до точка, където ще се чувства готов, активен и истински участник в живота.”

Прогресивните училища имат само по една паралелка за всеки клас и тя се състои от 18 деца. Причината – всички да се познават помежду си и да се чувстват като част от общност. Учителите в клас традиционно са трима, а материалът се поднася като се акцентира на връзките между различните учебни дисциплини.