През последните години Благоевград всяка зима е в топ 3 на българските градове с най-мръсен въздух, показват данните от Изпълнителната агенция по околна среда. За справяне с проблема общината в града предприема спешни мерки свързани с газифициране на битовия сектор, подмяна на домакински горивни устройства на твърдо гориво, поставяне на филтри за фини прахови частици на комините.

Благоевград

Експериментално преди година филтър за фини прахови частици беше поставен на комина на детската градина в благоевградското село Зелен дол. Година по-късно резултатите от работата на пречистващата инсталация бяха подложени на анализ и оценка от еколозите в Община Благоевград.

Диана Стефанова, еколог на община Благоевград: "Коефициентът на полезно действие на филтъра е огромен, де факто той очиства повече от 95 процента от димните газове."

За да дишат жителите на Благоевград по-чист въздух, по-често ще се мият и улиците в града.

Атанас Камбитов, кмет на община Благоевград: "Измиването ще бъде някъде 6 пъти годишно грубо казано, два пъти или три пъти целия град и 6 пъти Централна градска част."

Решение на проблема с мръсния въздух, жителите на Благоевград виждат в газификацията на домакинствата, за която те очакват помощ от общината.

"Може би трябва малко повече помощ при развиване на газовата система, инсталации да са по-достъпни. Аз нямам, но съм чул че е доста скъпо удоволствие."

"Ето аз съм кандидат тази година да се включвам, направил съм постъпки и не съм сигурен дали ще бъда одобрен, заради това че улицата преди 5 години е била асфалтирана, макар че тя е рязана на отделни места, но това е основание да ти кажат, че щом си сам няма как да го направим.

Очаква се през следващите години поетапно да бъде подменени и автобусите от градския транспорт с такива, които се движат на газ или електро- и хибридни автобуси.