Националният статистически институт чрез териториалните бюра започва проучване за доходите и условията на живот на домакинствата. Във Варненска област изследването ще се проведе в градовете Варна, Аксаково, Игнатиево, Бяла, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, а също и в 28 села.

Варна

До края на май 504 избрани домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори. Проучването включва персонални интервюта и попълване на два въпросника - за домакинството и индивидуален - за членовете на семейството, които са над 16 години. Анкетьорите трябва да се легитимират със служебна карта. Домакинствата са подбрани на случаен принцип, който гарантира представителността на резултатите. Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз. Резултатите ще дадат оценка на условията за живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участие то им в социалния живот на страната.