След повече от 30 години варненският Колеж по туризъм има своя самостоятелна сграда – днес официално беше открит Трети корпус на Икономическия университет, където са настанени колежаните. Недостиг на кадри има във всички сектори, не само в туризма, затова министерството на образованието ще преструктурира приема в средните и висшите училища с акцент върху професионалното образование, обяви при откриването на новата сграда министърът на образованието Красимир Вълчев.

Варна

Колежът по туризъм, започнал преди 55 години от един учебен хотел, от днес има нова собствена сграда.

проф. д-р Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет – Варна:
“Успяхме да решим както въпроса с тази територия, със сградата, с подпомагането на нейното реновиране, така и други въпроси от материално естество на университета.“
доц. д-р Генка Рафаилова, директорът на Колежа по туризъм – Варна:
„Днес една мечта на колежа по туризъм във Варна се сбъдна - колежът, който е най-старото висше училище по туризъм в България, получи своя дом.“
Надя Алиева, Колеж по туризъм – Варна:
„И съм изключително щастлива предвид факта, че сме в нова сграда, при положение, че се очакваше с години.“

Колежът по туризъм е основно звено на Икономическия университет.

Красимир Вълчев, министър на образованието:
„Икономическият университет в бъдеще ще бъде един от трите основни центъра за икономическо образование и може би един от двата или трите основни центъра на образование в професионално направление туризъм.“

Годишно в колежа се обучават 700 студенти, в новата сграда те ще имат възможност за пълноценна подготовка и практика.