Дали притежаваме силата? Да оставим настрана джедайските настроения от "Междузвездни войни" и да се съсредоточим върху сегашната реалност. Истината е, че хората наистина притежават силата да контролират енергията, която използват. И точно тук идва добрата страна на силата - в съвременния контрол, който позволява дистанционното управление на цялостна система за енергийно захранване на домовете от слънцето.