9 нови сгради за възрастни хора с деменция и пълнолетни с различни увреждания ще бъдат построени през следващите две години. За това са отделени 5 млн. лева по оперативна програма "Региони в растеж" като проектът е част от деинституционализацията на социалните услуги. Договорът беше подписан днес от столичния кмет Йорданка Фандъкова и зам-министъра на регионалното развитие Деница Николова.

Първата сграда ще бъде в столичния квартал Княжево. Там се намира Дом за възрастни хора с деменция.

За хората в Дневния център за хората с деменция, който ще се построи, ще могат да се грижат различни специалисти.

Центъра ще могат да посещават и външни хора, той ще е с капацитет 40 души. А в самия Дом живеят около 100.

Кънчо Кънев, зам.- кмет на район "Витоша": Съвсем скоро беше реновиран, разполага с голям двор, който дава възможност да бъдат добавени постройки вътре, които да продължат да изпълняват социална функция.

От отпуснатите 5 млн. лева ще се изградят и 8 нови къщи към Дома за възрастни с умствена изостаналост в село Подгумер.

Даниела Райчева, кмет на район "Нови Искър": Изцяло ще се подобри и модернизира базата като ще се предостави услуга близка до семейната среда.

Днес ход на проекта дадоха кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-регионалният министър Деница Николова.

Деница Николова, зам.- министър на Регионалното развитие и благоустройството: Този стълб е най-важният и най-ключовият, защото той касае най-тежките нужди по отношение на възрастните, които са свързани с хората с деменция, психични разстройства и умствена изостаналост.
Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община: Със социалните услуги целим денонощно или като дневна грижа хората да имат ангажименти, да имат занимания.

През миналия програмен период средствата са били насочени предимно към децата в неравностойно положение. В столицата са закрити всички седем дома от стар тип, а са построени 23 Центъра за настаняване от семеен тип.