Церемония в памет на Боян Петров се проведе днес в Българската академия на науките. На нея за първи път са показани материали и записки от експедициите на българския алпинист и зоолог. Той е открил десетки видове. Има кръстени и бръмбари на негово име. В Големия салон на БАН е изложена карта с местата, които Боян Петров е проучвал, както и негов дневник, в който е описал всички взети проби.

Повече за изложбата гледайте в прякото включване на Паулина Найденова с д-р Петър Берон и проф. Павел Стоев.Д-р Петър Берон: Той за това време, тези 20 години, които работи в Националния природонаучен музей има написани доста неща. Има написани около 30 научни публикации, 8 книги и има глави в много значителни монографи.
Проф. Павел Стоев: Той е наистина един от малкото зоолози или може би единственият, който е успял да събере колекция от безгръбначни животни от 8 и 9 осемхилядника и то от най-високите части, там докъдето е границата на живота реално. Следващите 100 години ще излизат още много видове от неговите сборове.