Когато сградата действа като жив организъм спрямо средата, в която вирее. Не е сензация и не е фантастика. Въпрос е на добро планиране, нови материали и старателно управление.

Тази сграда на улица "Сан Стефано" вече е добре позната на външен вид. Едва ли, обаче, мнозина са наясно, че откакто е построена, фасадата ѝ не е почиствана. И въпреки това, изглежда като прясно измита. Причината е във фасадните плочи. Или по-точно - върху тях.

Николай Караянев, изпълнителен директор на сграден комплекс: Всъщност става въпрос за титаниев диоксид, който се нанася върху повърхността на плочата преди нейното изпичане.

Германско изобретение, което не позволява развитието на гъбички и плесени. Водата буквално се плъзга по покритието и предизвиква ефекта на самопочистване. Така се пестят тонове вода и химически препарати. Здравият филтър, сраснал солидно с керамиката, пречиства и въздуха в непосредствена близост, като успешно имитира фотосинтезата.

Щорите на сградния комплекс също притежават способността да реагират спрямо околната среда и сезоните. Техни верни съветници са двете метеорологични станции, разположени на покрива и свързани със специален софтуер.

- Този софтуер получава информация във всеки един момент за температурата на въздуха, за вятъра, за светлината. Всичко това се подава като информация към щорите, които се управляват автоматично - под какъв ъгъл да се завъртят ламелите, колко да слязат надолу и така нататък.

Сградата не само замества дърветата в градската среда. Тя ги приютява във вътрешните си градини и зелени покривни конструкции. За напояването и почистването им се използва само дъждовна вода. И тук е намесен софтуер, вдъхновен от кръговратите в природата. Система от водостоци насочва дъждовната вода към резервоар. Оттам чрез помпи и тръби тя се подава за напояване и миене на вътрешните части.

Димитър Иванов, инвеститорски контрол: Чрез системата за капково напояване, която се управлява от датчици в почвата, които са за температура и за влажност и чрез специален програматор се осъществява равномерното поливане на тези тревни площи.

Резултатът е усещане за гора и поляна в сърцето на града. Място, където шумът от двигателите заглъхва, а въздухът е освежен и филтриран по най-естествения начин.