Свободно използване на писмени произведения от незрящи лица, репортажите на Джеймс Баучер влизат за първи път в самостоятелно издание, флашмоб „Кариера в България. Защо не?“,Китай не пуска "Кристофър Робин и Мечо Пух", световно по сърфинг за кучета, здравословни отличници .....