92 храма се борят за европейско финансиране. Одобрените за ремонт проекти ще бъдат подпомогнати от Програмата за развитие на селските райони с 25 милиона евро. Сумата обаче няма да стигне за реконструкцията на допуснатите до следващо разглеждане храмове.

Финансовата помощ, от която се нуждаят те, е 60 милиона лева. От Фонда напомнят на кандидатите, че издадените от Националния институт за недвижимо културно наследство удостоверения, че даден храм е културен обект с национално или местно значение, не носят допълнителни бонус точки при класирането на проектите.

От ремонт се нуждаят близо 350 храма в страната.