Черна статистика - 92-ма души са загинали при трудови злополуки у нас през миналата година. Най-голям брой фатални инциденти са регистрирани в секторите на строителството и сухопътния транспорт, показва статистиката на синдикатите.

България се нарежда в челото на негативната класация в ЕС за брой смъртни случаи на работното място. Тези инциденти са два пъти повече от средното ниво за страните-членки.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Приоритет на Министерството на труда и социалната политика е било и ще остане действията, политиките за подобряване качеството на работните места, за намаляване на рисковете на работните места и вслествие на това намаляване на последствията, на загиналите на щетите от трудовия травматизъм на България.

Липсата на достатъчно квалифицирани кадри кара работодателите да правят компромиси и да наемат недостатъчно добре подготвени работници особено в рисковите сектори.

доктор Иван Кокалов - вицепрезидент на КНСБ: Нискоквалифицирани работници и младите работници без опит са най-уязвимите групи по отношение на трудовия травматизъм.

В памет на загиналите на работните си места, днес синдикати и граждани пуснаха в небето 92 черни балона. А няколко предприятия бяха отличени за добри практики в опазването на здравето на работниците си.