Въпросът дали да отпадне таванът на пенсиите за всички пенсионери ще бъде обсъден със социалните партньори и в правителството. Парламентарната социална комисия разгледа исканията на Инициативния комитет, който настоява за отмяна на лимита.

Социалният министър не си спести откровението, че пълното отпадане на тавана едва ли е реалистичен вариант, защото по думите му ,размерът на някой пенсии не би се приел нормално от обществото. От НОИ пък са изчислили, че ако се премахне таванът на пенсиите за всички, това ще струва на бюджета допълнително 155 милиона лева. А това не е единственото искане на Инициативния комитет.

ген. майор Васил Върбанов - председател на Инициативния комитет: Искаме трайно решение на проблемите на пенсионерите, тъй като над 2 милиона са на прага на бедността, а това показва, че по-голямата част от пенсионерите са дори под прага на бедността.

Комитетът иска също пенсиите за инвалидност и трудова злополука да са обвързани със социалната пенсия за старост и да е се приеме Закон за възрастното население. Пенсионерите настояват още минималната пенсия да бъде 55% от минималната работна заплата и да се преизчислят всички пенсии на базата на осигурителния доход към 2018 година. Само презчисляването би струвало на бюджета 1 милиард и 440 милиона лева.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Ще струва прекалено скъпо на бюджета и ще влоши съществено съответно дефицита, ще увеличи несъразмерно разходите за пенсии. От 28 държави членки на ЕС в 18 има ограничение на размерите на пенсиите.

Депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова коментира, че безспорно пенсионерите имат нужда от подпомагане, но отвори скоба.

Светлана Ангелова - депутат от ГЕРБ: Някой трябва да плати тази допълнителна цена и в конкретния случай това ще бъде или бизнесът и работещите, или ползвателите на други публични услуги.

Здравеопазване, образование, отбрана, сигурност, транспорт

Депутатът от БСП Георги Гьоков пък заяви пълна подкрепа към исканията и припомни, че сегашните пенсионери са плащали по-големи осигуровки от работещите в момента.

Георги Гьоков - депутат от БСП: Аз мисля, че пенсионерите са в последната скорост и извинявайте за моето усещане, но то е, че те са последна грижа за управляващото мнозинство в момента.

А председателят на ресорната комисия Хасан Адемов съобщи, че се обсъжда предложение таванът на старите пенсии да се актуализира на 1 април, вместо от 1 юли. Припомняме, че той ще скочи от 910 на 1040 лева.

Обсъждат премахване тавана на пенсиите

Обсъждат премахване тавана на пенсиите

Да отпадне ли таванът на пенсиите ще обсъжда утре социалната комисия в парламента. Според социалния министър Бисер Петков, за да се вземе такова решен...