Тристранният съвет обсъжда проектозакона за хората с увреждания. Документът беше одобрен миналата седмица от всички страни в Съвета за интеграция на хората с увреждания.

Продължава заседанието на НСТС, на който след 5 месеца работа се обсъжда Закона за хората с увреждания, внесен от социалното министерство. Няколко са принципните положения, върху които работодатели, синдикати и социални партньори изобщо спорят в момента.

Първото е въвеждането на т.нар. оценка за индивидуалните потребности на хората с увреждания, въвеждането на два вида помощи, съобразени с линията на бедност и месечни целеви помощи, изграждането на информационна система за хора с увреждания, която ще позволи индивидуален достъп за всички, както и въвеждането на квоти за всички предприятия с над 50 души персонал, които да наемат определен процент хора с увреждания.

Работодателите вече заявиха, че върху две съображения няма да подкрепят законопроекта. Първото е, че новата система вече стъпва на вече добре познатата стара система на решенията на ТЕЛК-овете и система, която по думите им вече е доказала своя корупционен ефект и неефективност.

А второто им съображение е, че не е редно да се въвежда компенсационна такса за онези предприятия, които не могат или не искат да наемат хора с увреждания. По думите им, тази такса на практика представлява скрит данък. Синдикатите вече заявиха своята принципна подкрепа на законопроекта, но с някои забележки.