Днес започва Националната седмица на четенето. Целта на инициативата е насърчаване и повишаване на грамотността сред учениците.

В седмицата са включени разнообразни игри, състезания, представяне на книги, както и национален маратон на четенето. Домакин на събитието тази година е Регионалното управление на образованието във Велико Търново. За първи път Институтът по български език към БАН е разработил игрова надпревара за особеностите на българския език за учениците от пети, шести и седми клас. Участието е на доброволен принцип.