До края на миналата година хората с увреждания не можеха да подадат молби, защото наредбата, по която се отпускат стикерите, не беше обнародвана.

Критериите за получаване на безплатни стикери не са променени. Право да ги получават имат хората с 50 и над 50% увреждания и семействата, които отглеждат деца с увреждания до 18 години. Новият образец на заявленията вече е качен на сайта на Агенцията за социално подпомагане. Срокът за обработка и одобрение на молбите е 7 дни, а за издаване на винетка - 3 дни.

В социалните мрежи се появиха сигнали, че в Кюстендил и Лом и днес не приемат заявления за безплатни винетки. От социалната служба в Кюстендил твърдят, че проблеми не е имало.

Бойко Шопов - директор на дирекция „Социално подпомагане" - Кюстендил: Няма проблем с молбите - декларации, не са доставени все още, печати се, има поръчка за цялата страна. Така че в момента разпечатваме бланката на формат А4 и даваме на лицата.
Мими Велчева, Социално подпомагане - Благоевград: "Ако експертно решение на ТЕЛК има в Дирекция за социално подпомагане. Към заявлението декларация се предоставя само копие на големия талон и оригинала на големия талон.

Срокът за обработка и одобрение на заявлението е 7, а за издаване на електронна винетка - 3 дни. Хората трябва да проверят дали имат валиден стикер на националния телефон или на сайта на Националното ТОЛ управление.

Иван Кънев: Аз съм на 77 години, така че не съм много добър специалист на компютъра.

Проверка за издаден стикер може да се прави и на място в социалните служби. Оттам призоваха хората да проверят кога изтичат безплатните им хартиени винетки.

Силвия Терзиева - началник "Хора с увреждания и социални услуги", ДСП "Младост" - София: И да дойдат при нас 10 дни преди изтичане на винетката. Така би било по-удобно и по-добре и за тях. Да няма струпване на хора, да няма чакане по опашки.

През 2018 г. безплатни винетки са получили над 228 000 души с увреждания.