Уникална операция по демонтаж на 50-тонен кондензатор беше показана пред медиите. От предприятието за радиоактивни отпадъци увериха, че има троен радиационен контрол на изважданото от блоковете оборудване. Част от метала се продава за скраб, а годните машини се предлагат за втора употреба на атомни и топлоцентрали.

Уникална операция по демонтаж на 50-тонен кондензатор беше показана пред медиите. От предприятието за радиоактивни отпадъци увериха, че има троен радиационен контрол на изважданото от блоковете оборудване. Част от метала се продава за скраб, а годните машини се предлагат за втора употреба на атомни и топлоцентрали.

Пламен Петков, гл. инженер:
- В България това се прави за първи път, на практика ние тук се учихме и твърдя, че сме се научили. Както виждате, с едната машина вече сме се справили.

300 милиона евро от международния фонд "Козлодуй" са похарчени досега за извеждане от експлоатация на малките блокове. По предварителни оценки от продажбата на демонтираните съоръжения трябва да постъпят близо 30 милиона лева. След изваждането на оборудването огромните сгради могат да се ползват за други производства, защото имат срок на годност още 30 години.