Над 97 на сто от местата по държавна поръчка в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са заети след трето класиране, съобщиха от учебното заведение.

Пловдив

Новите студенти ще са 3139. В редовната форма ще учат 2678 души, 461 задочно, а в задочно, а 597 са записани за платено обучение, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Антон Илиев.

След първо класиране тази година бяха заети 70% от местата, а след второ – над 85%.

С нацяло изпълнен прием са професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Изобразително изкуство“.