Намалява безработицата в Благоевградска област. Само през последния месец на работа са постъпили над 1400 души, като 1155 от тях са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда. За директния контакт между работодател и служител, помагат специализираните трудови борси, където безработните все по-често намират работа.

Благоевград

Мария Таненова е безработна от 6 месеца. Търси подходяща позиция в строителния сектор, в който има около 6 години трудов стаж.

Мария Таненова: Осигуровки да, за заплата мисля, че около 800 лева мисля, че за страната са нормално.

Освен в строителството на трудовите борси, които се организират от Бюрото по труда се предлагат работни места в туризма, дървопреработването и шивашките услуги, както в България, така и в чужбина.

Мира Дуев, работодател: Предлагаме основно сезони позиции за Кипър имаме целогодишна работа и за Европа ние сме насочили нашето внимание изцяло към чужбина, търсим международни шофьори, търсим млади шофьори за Англия или пък и по-възрастни за сезонна и целогодишна работа.
Васил Василев, директор на Бюро по труда - Благоевград: На тези борси се осъществява прекия контакт между безработни и работодателя, значи работодателят си казва неговите изисквания какви са , заплатите какви възможности , какви бонуси, лицето си преценява представя какви възможности има той, какъв опит има.

На 10 май директни срещи между работодатели и търсещи работа ще се проведат в Петрич.