Първото заседание на новия Обществен съвет в здравното министерство започва работа в 14 часа. Той ще има съвещателни и консултативни функции.

Първото заседание на новия Обществен съвет в здравното министерство започва работа в 14 часа. Той ще има съвещателни и консултативни функции.

Задачата му е да дава становища и препоръки относно стратегията за развитие на здравеопазването у нас и проекти на нормативни актове. Ще предлага конкретни инициативи и ще наблюдава изпълнението им, ще обсъжда постигнатите резултати и ще предлага мерки за оптимизация.

Дейността на Обществения съвет ще бъде подпомагана от структурните звена на здравното министерство, които ще предоставят становища по постъпилите материали за обсъждане. Негов председател е заместник-министър Мирослав Ненков.