От днес жителите на Стрелча получават минерална вода и хранителни продукти, осигурени от държавния резерв и военно временни запаси. Помощта се раздава по график на всички жители на града, които са в бедствено положение от две седмици.

Стрелча

Водопреносната мрежа на Стрелча все още не работи, защото крие рискове за здравето на хората - съобщи управителят на ВиК дружеството Филип Фингаров.

По думите му, резервоарите на системата трябва да бъдат изчистени и обеззаразени. Едва когато пробите покажат, че питейната вода е с необходимите качествени показатели, тогава ще бъде пусната и до чешмите на битовите абонати.

По-късно днес се очаква и решението на общинския съвет дали бедственото положение да бъде удължено с още една седмица.