За всичко това има три фактора - ученикът, силно мотивираният родител и учителят. Разбира се зад този труд стои и малко късмет. Това каза Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София-град по повод класирането за гимназиите, което излезе вчера. Кастрева информира, че момичето с най-висок бал 500 е избрала да се запише в I АЕГ в София.

Тези ученици, които са класирани на първото си желание, трябва да отидат и да се запишат в училището, в което са класирани. Трябва да носят със себе си оригинала на свидетелството за завършено основно образование и там, където е необходимо - в професионалните гимназии, да носят и оригинала на медицинско удостоверение, каза Ваня Кастрева.

Всички останали могат да подадат заявление за втори етап на класирането. Желанията остават подредени по същия начин и те ще имат шанса при ученик, които не се е записал, да се придвижат по-напред във своите желания или да останат на същото място.

Тази година се повишиха баловете. Имам няколко обяснения, каза Кастрева.

Ваня Кастрева: В крайна сметка резултатът за всичко това има три фактора. Естествено - ученикът с неговите дадености, упоритост, последователност. До него е силно мотивираният родител, който подкрепя своето дете и учителят. Разбира се зад този труд стои и малко късмет.

СМГ по традиция е с най-висок бал. Най-желаната паралелка с математика и немски е с много висок най-нисък бал - 490.5. Момичето с най-висок бал 500 е избрала да се запише в I АЕГ в София.


Вижте целия разговор във видеото