Промяна в движението на ремонтирания бул. "България", Заедно в час от понеделник, 100 години от рождението на Тодор Динов, премиерният "Видението" с разседване за свещено видение, "Уудсток" с ново място за юбилея, Път на дамите във Венеция.....