Над 17 хиляди души, които не са учили, не са работили и не са си търсили работа са се регистрирали в Бюрата по труда от начало на годината. Те са обхванати чрез различни мекри и програми на Агенцията по заетостта.

По данни на Агенцията по заетостта през юли безработицата у нас е малко над 5%. В Бюрата по труда са регистрирани над 172 хиляди души. Те са с около 3 хиляди повече в сравнение с юни. Увеличението е заради намаляващото търсене на сезонни работници.

В сравнение със същия период на миналата година обаче безработицата намалява.

Aгенцията по заетостта организира информационни кампании и срещи със завършващи образованието си, за да привлекат хората които не учат, не работят и не си търсят работа, да се регистрират в бюрата по труда. С младежите от ромски произход работят трудови медиатори.

От началото на месеца из страната тръгнаха и мобилни бюра по труда. Целта им е да срещнат безработните от малките населени места с работодатели, които търсят кадри.

Мобилният екип посети едно от най-големите села в област Пазарджик Мало Конаре.

Дочка Димкова - директор на "Бюро по труда" - Пазарджик: Основният ни акцент е осигуряването на заетост и мотивиране към регистрация и съответно заетост

От инициативата се възползват и много работодатели.

Общините също съдействат на Агенцията по заетостта.

Мобилните бюра по труда ще посещават по график населените места с икономически активно население над 100 души.