АБВ ще участва самостоятелно на местните избори. Целта на партията е да се засили присъствието на левицата в местните органи на самоуправление, което сега е катастрофално, заяви лидерът на партията Румен Петков. По места АБВ ще си партнират с партиите от Коалиция за България и левоцентристкия спектър в страната.

Румен Петков - председател на АБВ: Ние имаме волята и приемаме проявения към нас интерес от страна на БСП на различни нива - общинско, областно, национално, за водене на разговори, с готовността да се търсят решения.

И сега АБВ има повече от 100 общински съветника, кметове на общини, които са избрани с наша подкрепа , общински кмет, повече от 30 кметове на населени места.