То е заведено от неправителствени организации срещу Столичната община.

Освен неправителствените организации като страна по делото интерес проявяват и няколко физически лица. Всички те съдят общината, че не взема мерки за справяне с високото ниво на замърсяване. Настояват общината да бъде глобена за период от три години назад.