В Адвокатска колегия Пловдив постъпиха сигнали, че по електронната поща на различни граждани са получени съобщения, в които се твърди, че изхождат от адвокати и/или съдебни изпълнители с покана за доброволно изплащане на парични задължения, посочени в прикачен файл. Обикновено, като податели на тези имейли са посочени имена на реални, вписани в различни колегии в страната, адвокати.

В действителност обаче посочените адвокати нямат нищо общо с отправените от тяхно име електронни съобщения и посочените пощи, от които са излъчени същите. Адвокатска колегия Пловдив съобщава, че не съществува практика адвокат да отправя покана за доброволно изпълнение в прикачен файл.

Изпратените съобщения представляват т.нар. "фишинг атака", която цели инсталиране на зловреден софтуер на компютъра и/или набиране на лична информация за номера на кредитни карти, пароли за достъп до банкови сметки, електронни пощи и др. Ясни индикации, че електронното съобщение е зловредно и не е изпратено от адвокат могат да бъдат непознатия електронен адрес, от който е получено съобщението, фактът, че получателят не познава такъв адвокат и не е комуникирал с него преди това, че няма предоставен телефон за обратна връзка, както и самото наименование на прикачения файл.

За проверка на вписан адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив, можете да използвате адрес: https://www.plovdivlaw.org/Вписани-адвокати/1, а при невъзможност позвънете в офиса на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Пловдив , тел: 032398355.