В опит да защитят правата на клиентите си и да опазят адвокатската тайна, представители на Висшия адвокатски съвет се срещнаха с шефа на ДАНС при председателя на Народното събрание. Причината е спорният законопроект за мерките срещу изпирането на пари, който задължава адвокатите да предоставят информация за свои клиенти на Агенцията по национална сигурност.

Адвокатите настояват текстовете да бъдат преработени. Работна група към вътрешната парламентарна комисия ще търси начин да изглади противоречията в закона.

Димитър Георгиев, председател на ДАНС: За да може да се направи закона по-гъвкав, да се създаде работна група с участието на Висшия адвокатски съвет и на експерти, за да може съвместно да направим необходимите изменения, които да създадат по-голяма ефективност по прилагането на закона.
Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет: В най-скоро време да бъде постигнато прецизиране на всички норми, така че да бъдат защитени от една страна общественият интерес, от една страна и от друга индивидуалният интерес на гражданите и юридическите лица с цел да бъдат сигурни и уверени в защита на тяхната тайна.
Адвокати излизат на протест пред НС

Адвокати излизат на протест пред НС

Адвокати излизат на протест пред Народното събрание заради Закона за мерките срещу изпирането на пари.