"АЕЦ Козлодуй" е приключила първите шест месеца на тази година с нетен финансов резултат в размер на 34 млн. лв. През първото полугодие на 2017 г. приходите от дейността на дружеството са 418 млн. лв., което е с 22 мил. лв. повече в сравнение с аналогичния период на миналата година. Това става ясно от отчета за финансовото състояние на атомната централа, публикуван днес.

Основната част (97 на сто) от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 418 млн. лв. Това е с 21 млн. лв. повече в сравнение за същия период на миналата година.

В доклада се посочва, че отчетният период се характеризира с високо ниво на търсене на електрическа енергия, провокирано от студената зима.

С 46 млн. лв. (15,1 на сто) повече са приходите от продажби на електроенергия на свободния пазар, което е вследствие на по-високите продажни цени на борсата и увеличената реализация.

През първото полугодие на 2017 г. дружеството е направило разходи в размер на 381 млн. лв., което е с 14 млн. лв. (3,5 на сто) по-малко в сравнение с този период на 2016 г.

"АЕЦ Козлодуй" приключи първото полугодие на 2017 г. с добри производствени и икономически резултати, които осигуриха финансова стабилност на дружеството. Сред факторите с най-голям принос за това са благоприятното развитие на пазара на електроенергия, повишените средни пазарни цени за този период на 2017 г., както и ръста от постъпление от Обществения доставчик, се казва още в отчета.