Преди дни собствениците на най-голямата свинеферма в Русенско - тази в с. Бръшлен внесоха в бюрото по труда уведомления за масови съкращения. Изпълнителният директор на свинекомплекса заяви, че съкращения няма да има и уведомлението е формално.

Вижте от Роман Сушков в "Сутрешен блок" повече по темата, както и дали собствениците на малките свинеферми ще получат компенсации.

Oт Бюрото по труда съобщиха за депозиран документ от ръководството на свинекомплекса в Бръшлен, който разтревожи хората.

Юлия Събева, главен експерт в Бюрото по труда в град Русe: На 26 юли в Бюрото по труда е получено уведомление за начало на процедура за масово уволнение в свинекомплекс "Бръшлен АД". Това означава, че самата фирма стартира тази процедура по чл.130 от Кодекса на труда и те са длъжни да уведомят и Бюрото по труда за това свое намерение. За да влезе в сила процедурата, за масово уволнение, ние трябва да получим от свинекомплекс "Бръшлен АД" списък с предстоящите уволнения на брой служители, основания за прекратяване на техните правоотношения, също така професиите и периодът, за който ще бъдат освободени. След това вече Бюрото по труда, ако получи официално уведомление за масово освобождаване – ще сформира екип за следващи действия. Според изискванията на закона, работодателят е длъжен в 30-дневен срок от началото на уволненията да уведоми Бюрото по труда.

От Националната агенция за приходите ще решат какви обезщетения ще получат хората, ако бъдат освободени. Изпълнителният директор на свинекомплекса обаче отново потвърди категорично, че съкращения няма да има и уведомлението има формален смисъл.


Д-р Христо Стойков – изпълнителен директор на свинекомплекса в Бръшлен: Няма да освобожаваме хора. Това, че сме депозирали някакъв срок е, защото реално погледнато по кодекс трябва да пуснем някакъв срок. Не сме уточнили бройки, не сме казали, че ще съкращаваме. В момента държавата не знае какво трябва да прави. В момента има едни процеси, защото в тази фирма не е само до това да се унищожат едни животни. Разбирате ли? Тези животни освен, че трябва да се унищожат, фермата трябва и да се изчисти. Трябва да се измие, да се дезинфекцира. Държавата няма ресурс да го направи това нещо. Фермата ще работи! Фермата ще зариби! Хората ще работят. Ще стъпим пак на пазара. Това ни е организацията. Ние не можем и да правим друго.

Никой от работниците и служителите на фермите не желае да коментира най-мрачните прогнози. Хората са тежко стресирани и вярват, че скоро ще работят отново.

Най-големите гаранции за бъдещето на хората от бранша дава държавата. Служителите няма да останат на улицата, твърдят и собствениците на свинекомплекса в Бръшлен. Вероятно установеният ред ще спазят всички от бранша. Големият въпрос сега е, какво изобщо се случва и как ще се продължи напред. Особено тежко е положението за тези, които нямат гаранции.

Вижте повече във видеото, разговор с човек, който от 30 години е в свинарството и по-специално в отглеждането на прасета-майки – Емил Димитров от Николово.