Агенцията по вписванията обяви спешна поръчка за купуване на допълнителна памет за съхранение на данни. Новината предизвика опасенията на предприемачи и инвеститори - дали Търговският регистър не е изправен пред нова заплаха от спиране.

В момента Агенцията по вписванията разполага с 30 терабайта свободно пространство, което намалява с бързи темпове - с около терабайт и половина на ден. Това означава, че в рамките на около 20 дни дисковото пространство ще свърши, а това може да доведе до спиране на базите данни на регистрите.

Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България: Това би бил един огромен проблем за бизнеса, тъй като в Търговския регистър вървят постоянни вписвания на промени в обстоятелствата. Ако трябва да се направят някакви прехвърляния на дялове или по различен начин да се впишат промени в обстоятелствата, това би затруднило изключително много оборота.

От Агенцията по вписванията официално заявиха, че всички поддържани от нея регистри работят напълно нормално, а обявената поръчка цели да гарантира техническата изправност на регистъра без прекъсвания. Това обаче не успокоява предприемачите.

Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България: В една такава ситуация, бизнесът не се интересува какъв е проблемът, защото именно бизнесът генерира доходите на населението.

През август Търговският регистър спря работа за 18 дни. Ако се случи отново, това би подкопало доверието на инвеститорите и бизнеса в институциите, прогнозира Даниела Пеева.