До средата на годината Агенцията за закрила на детето ще провери всички 282 центрове за настаняване от семеен тип. Причината - зачестилите случаи на насилие над деца. Междувременно проверка в центъра в село Борован, от където преди дни беше разпространен поредният клип с бой на служител над дете, показва: още две възпитателки са посягали на децата. Социалният министър увери, че те ще бъдат отстранени в кратки срокове.

Габрово, а след това и Борован - бой и обиди в социални институции. Общото - насилието остава скрито между стените на центровете. Междуличностни конфликти на работещите в институциите изваждат на светло тежките удари и обиди. Обяснението:

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Знаете, че тези длъжности - възпитатели, детегледачи, помощник-възпитатели, коrто не изискват съответно високо равнище на образование. Нямаме дългосрочна система за поддържане на професионалната квалификация на работещите в тези услуги. Много е важно съответно това допълнително обучение, което трябва да бъде съпътстващо, непрекъснато.

Допълнителните мерки: да се увеличи социалната работа с деца в Центрове за обществена подкрепа и за интеграция. Ще се обсъди още:

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: В една от проверките на Агенцията за социално подпомагане това, което е предложено да се въведе като превантивна мярка видеонаблюдение в домовете за настаняване на деца с увреждания, с психични разстройства.

Предвижда се и програма за включващо образование за децата от центрове, финансирана по европрограма.