В Берлин започна най-голямото арграрно изложение, известно като "Зелената седмица". Фокусът е върху това какво консумираме. Храната трябва да има вкус, но много от потребителите се интересуват и как да разпознават скритите мазнини и захар в продуктите. В изложението участват 61 държави, сред които и България.

С началото на "Зелената седмица" в Берлин стават по-големи изискванията към хранително-вкусовата промишленост. Аграрният министър на Федералната република, Юлия Кльокнер, призова за нов открит диалог с потребителите. Германската политика възнамерява да въведе нов отличителен знак за благосъстоянието на животните, чиито продукти се предлагат, за да се ориентират по-добре клиентите. Не само екоорганизациите, но и малките ферми страдат от изкривяванията на интензивното селско стопанство.

Монокултури по полята, твърде високи нива на пестициди и rpuwijlekr торове - негативните отражения върху аграрната промишленост стават все по-видими. Насекомите вече измират. Регионална, вегетарианска и по-чиста, такава ще бъде храната на бъдещето след обиколка по щандовете на "Зелената седмица".