Асоциацията на индустриалния капитал подкрепя предложените от БСП промени в Закона за храните, които трябва да решат проблема с двойните стандарти при храните в Евросъюза.

Според една от мерките, на пазара у нас няма да се допуска храна, произведена извън България, която е без сертификат, издаден от страната, където е произведена. Това ще бъде контролирано от Агенцията по безопасност на храните. Според авторите на закона, сертификатът ще удостоверява, че храната е със същото съдържание, състав и рецептура с тази, която се търгува на територията на държавата, където е произведена. Глобите за фирмите, внесли храна без такъв сертификат, ще са в размер от 1 до 3% от годишния им оборот, а при повторно нарушение от 5 до 10%.