Правителството прие промени в РМС 886/2016 г. за определяне състава на Обществения съвет към Център "Фонд за лечение на деца", съобщи правителствената пресслужба. Предсрочно от състава на съвета се освобождават двама редовни членове - представители на Българския червен кръст и Българската национална телевизия, и трима резервни членове - представители на Агенцията за социално подпомагане, на представителните организации за защита правата на пациентите и на групата на изтъкнатите медицински специалисти.

На тяхно място се определят нови членове, които встъпват в мандата на освободените.

Новите членове в състава на Обществения съвет са: д-р Валентин Пеев, представител на БЧК, редовен член; Десислава Милушева представител на БНТ, редовен член; Даниела Симова, представител на Агенцията за социално подпомагане, резервен член; Владислава Цолова, представител на Националната пациентска организация, резервен член; доц. Сашо Асьов - началник на Клиниката по ортопедия и травматология в болницата "Света Анна", резервен член.