В интервю за "По света и у нас" заместник-министърът на икономиката Александър Манолев видя в излизането на Великобритания от ЕС възможност за нарастване на чуждестранните инвестиции у нас, независимо дали ще се стигне до Брекзит с или без споразумение. От износ миналата година българските компании са спечелили повече от 53 млрд. лева.

Излизането на Великобритания от Европейския съюз няма да засегне сериозно външотърговската политика на страната ни, защото износът към Обединеното кралство заема едва 2,5% от общия обем на експорта ни.

Александър Манолев: Брекзит дава възможности по отношение на навлизане на инвестиции в България, на компании, които са обмисляли да инвестират във Великобритания или имат производства във Великобритания, така че да запазят инвестициите си в общия европейски пазар, а България е сред най-привлекателните страни по отношение на инвестиции.

По данни на икономическото министерство вече 60% от шведските компании от нас са заявили, че ще разширяват инвестициите си и производствата си у нас. Същите прогнози дават и фирмите от Германия и Италия.

Когато говорим за износ, голямо значение има и структурата на износа - все повече изнасяме готова продукция, завършени стоки и услуги, тоест България вече не е донор на суровини, за съжаление, помним такива години.

Общият обем на изнесената от България продукция през миналата година е на стойност над 53 млрд. лева.

Износът на България към страните членки на Европейския съюз нараства за поредна година и достига 35,5 млрд. лева, което е ръст с 9,7% спрямо 2017 г. Основни търговски партньори на страната остават Германия, Италия, Румъния и Гърция.

Секторите с най-голям дял в износа са автомобилния, фармацевтичната промишленост и производството на машини.

Близо 7 млрд. лева е износът в сектора Машиностроене, където имаме и традиции, все повече се ориентира износът към стоки с висока добавена стойност, което е изключително важно и говори позитивно за българската икономика.

И докато износът към Европейските страни от България се увеличава - този към третите страни намалява с 12,5% през 2018 г. и достига до 17,5 млрд. лева. Основни търговски партньори остават Турция, Китай, Съединените американски щати и Сърбия.

Турция е и сред страните, които попадат в топ 10 на най-големите за България пазари.

Другата интересна тенденция е, че Китай е все по-близо до топ 10, което показва, че българският бизнес е достатъчно предприемчив, за да може да преодолее тези разстояния и да бъде конкурентен дори на далечния азиатски пазар.

От икономическото министерство очакват въпреки прогнозите за стагнация на европейската икономика, износът от България да продължи да расте и през 2019 г. като достигне 59 млрд. лева.