Едно работно място в минната индустрия води до откриването на още четири в други сектори и туризма. Това показва анализ на водещи икономисти, които са изследвали как се отразява тази промишленост върху развитието на регионите. Един от добрите примери е община Панагюрище, където средната работна заплата е с 200 лева по-висока от средното равнище за страната.

Анализаторите сравняват няколко региона с минна история. Най-фрапираща е разликата между Панагюрище, където тази индустрия продължава да се развива и Кюстендил, където през 90-те мината в Осогово окончателно затваря.

Боян Рашев – консултант: "И е интересно да се види как един областен град, който е много по-голям от Панагюрище, продължава да върви надолу по отношение на много индикатори..."

Икономистите съпоставят Панагюрище с региони, които имат подобни характеристики, но без минна индустрия. Основният извод, който правят е, че в районите с развита добивна промишленост има няколко пъти по-ниска безработица, а заплатите са по-високи.

Явор Алексиев – икономически анализатор в Института за пазарна икономика: "Например средната работна заплата за община Панагюрище е над 1000 лева през 2015-та година при 878 лв. за страната. Тенденциите са положителни, доходите нарастват сравнително бързо."
Лъчезар Богданов – икономически анализатор в Индъстри Уоч: "Очевидно за по-малки населени места, това е по-добрият шанс за заетост и доходи."

Добивната и преработвателната промишленост са най-големите работодатели в община Панагюрище. Те спомагат за развиването дори на туризма.

Александър Чобанов – директор „Човешки ресурси”: "На 3 километра от рудника има сертифицирани био площи за развитие на селското стопанство, лавандулови и розови насаждения и по-скоро се оказва, че минната индустрия е двигател и помага за развитие на другите индустрии, а не ги спира."

Икономическите анализатори са категорични, че е мит, че минната индустрия пречи на развитието на регионите.