Здравният министър Кирил Ананиев заяви, че подкрепя искането на специалистите по здравни грижи за по-високи заплати.

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: С решението на МС, с което се предоставиха допълнително 30 млн. лева, както и с разпределението на бюджета на НЗОК за болнична помощ, считам, че в лечебните заведения ще постъпи един ресурс, който може да се използва преобладаващо, казвам отново, за увеличение на заплатите на медицинския персонал в лечебните заведения, в това число, разбира се, професионалистите по здравни грижи.
Ще се подобрят ли заплащането и условията за медицинските сестри след протеста?

Ще се подобрят ли заплащането и условията за медицинските сестри след протеста?

Медицинските сестри излизат на национален протест. Те настояват за по-добри условия на труд и по-високо заплащане. Българските медицински сестри получ...