Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов, за заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията е назначена Андреана Атанасова, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

В продължение на пет години Андреана Атанасова е била член на Комисията за регулиране на съобщенията. Има над 20-годишен опит в сферата на съобщенията и европейските въпроси, като последователно е работила в Държавната инспекция по съобщенията, Комитета по пощи и далекосъобщения, Министерството на транспорта и съобщенията, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз и други.

Димитър Геновски е освободен от длъжността заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията по негово искане.