Студенти и докторанти по скулптура и изящни изкуства от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" майсториха красиви анимационни герои и познати персонажи от народни приказки само от… дърво!

Велико Търново

Симпозиумът беше част от седмата лятна скулптурна колония, която по традиция се провежда в местността "Ксилифор“ край старата столица. Скулптурите ще бъдат монтирани на място, като някои от тях достигат до три метра височина.

Всичко започнало като практика на студенти и докторанти от Великотърновския университет. Днес, седем години по-късно, тя вече се е утвърдила като един от най-мащабните, полезни и даващи възможност за изява студентски симпозиуми. Всяка година темата е различна, като тази беше "Светът на приказките в скулптурата".