Парламентът създаде временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България.

Комисията ще проучи причините за възникване на замърсяването и последиците за здравето на гражданите. Тя ще трябва да предложи законодателни промени, действия и мерки за преодоляване на съществуващите рискове и заплахи за околната среда, живота и здравето на българските граждани.

Анкетната комисия се създава за срок два месеца на паритетен принцип - по двама народни представители от всяка парламентарна група. Председател ще бъде Георги Колев от "Обединени патриоти" и членове - Станислав Дечев и Александър Ненков от ГЕРБ, Атанас Костадинов и Манол Генов от "БСП за България", Йордан Апостолов /"Обединени патриоти"/, Джевдет Чакъров и Джейхан Ибрямов от ДПС и Полина Христова и Андон Дончев от "Воля".

Поводът за създаване на комисията са зачестилите случаи в страната на продължаващо и устойчиво превишаване на пределните стойности за съдържание на уран и алфа активност във вода, предназначена за питейно-битови нужди, както и възникналите съмнения за задържане, укриване и забавяне на информация за замърсяването.