С анкети ще събират информация какви са потребностите на работодателите от работна ръка в Югозапада. Допитването ще бъде направено под формата на електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, който вече е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта и на сайта на Областна администрация-Благоевград.

Благоевград

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Целта е чрез проучване сред работодателите във всички области да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението.