За това е подписан меморандум между министерствата на образованието и на младежта и спорта и Комисията за противодействие на корупцията. Отделен предмет по антикорупция няма да има, а знанията ще са интегрирани в различни предмети като например "Гражданско образование". Под формата на игри децата в детските градини също ще научават какво е добро и лошо, честност и приятелство.

Целта е да се въздейства върху ценностната система на децата във възраст, когато те все още могат да възприемат положителните модели и да развият нетърпимост към даването и получаването на рушвети или към възползването от служебно положение за забогатяване.

В училище теми срещу корупцията ще бъдат включени основно в новия предмет "Гражданско образование" в 11 и 12 клас. Другата възможност е Часът на класа. За учениците от 5 до 7 клас 1 час годишно трябва да е отделен на темата, а за тези от 8 до 12 клас- два.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Може различни теми да бъдат вмъкнати в други дисциплини, да бъдат вплетени в други учебни програми като тази по география и икономика, по история, част от творбите дори по литература също вероятно можем да свържем със тази тема.


Ако дадено училище реши, то може да разглежда теми срещу корупцията и в избираемите или факултативни часове, които има.

Трябва обаче тепърва да се изготвят учебни програми и помагала, за което ще помогне Комисията за противодействие на корупцията. Оттам имат амбицията обучението да започва дори от трета и четвърта група в детските градини. Вече имало пилотен проект за община Перник.

Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ: Трябва да започнем от самото начало, от подготвителната група в детската градина, където с игри, със забавления децата да формират своето виждане за добро и лошо.След 10 или 20 години, вярвайте ми, ще има определено много сериозни резултати, които ще се видят от цялото общество.


И докато обучението срещу корупцията в средното образование все още е в бъдеще време, във висшето нещата са по-напред. В УНСС от тази година вече има магистърска програма "Противодействие на корупцията ".