"Българската Коледа" дари ценна апаратура за диагностика и лечение на деца на три клиники на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски” в Плевен. Детска клиника получи монитор за отчитане на жизнени показатели. Неонатолозите вече разполагат с апарат за церебрално мониториране. На клиниката по неврохирургия е доставена ендоскопска система за мозъчни операции при деца.

Вижте повече за кампанията Българската Коледа