Пловдивският апелативен съд потвърди изцяло присъдата на бившия кмет на Хасково Георги Иванов. През 2017 г. той беше осъден на 2 години условно с 3 години изпитателен срок, глоба от 3 000 лева и лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество за срок от 3 години.

Георги Иванов е признат за виновен в това, че в качеството му на длъжностно лице - кмет на община Хасково, през 2015 г. противозаконно е издал заповед за премахване сградата на хасковския затвор, построена през 1892 г. Постройката е паметник на културата с национално значение.

Решението на Апелативния съд не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.

Осъдиха бившия кмет на Хасково Георги Иванов

Осъдиха бившия кмет на Хасково Георги Иванов

Осъдиха бившия кмет на Хасково Георги Иванов на 2 години лишаване от свобода условно, с три и половина години изпитателен срок. Обвинението на Иванов...