Една от най-ранните епископски резиденции у нас откриха археолозите на античния град Мисионис край Търговище. Тя е от V в. - периода на ранното християнство. През този археологически сезон на Мисионис беше открит и баптистерий, където са се кръщавали възрастни езичници. За проучване и консервация тази година държавата отпусна 100 000 лв, а местната власт и спонсори дадоха още 50 000 лв.

Търговище

Епископската къща или т.нар. резиденция се намира в непосредствена близост до една от големите базилики в археологическия комплекс. Предполага се, че прага и стълбището са водели директно до олтара в църквата.

проф. Николай Овчаров, ръководител на археологическите разкопките: "Предполагаемата дължина е около 15-20 м. Долу-горе толкова са резиденциите, които са разкопавани в последно време на Балканския полуостров и в Галия от този раннохристиянския период."

През тази година на Мисионис са разкрити нови 7 сгради, които тепърва ще се проучват. Според археолозите все повече се засилва и интересът на туристите към античния град.

проф. Николай Овчаров, ръководител на археологическите разкопките: "Аз съм убеден, че в следващите години Мисионис ще се превърне в перлата на Българския Североизток".

Министерството на културата вече е обявило Мисионис за обект от национално значение. Предстои държавата да прехвърли собствеността на общината, за да може да се улесни достъпа на туристите.