Археолози във Видин проучват една от кулите на антична Бонония. Казват, че това е най-масивната римска крепост по поречието на Дунав у нас. Тъй като за обекта няма финансиране заедно с доброволци близо 20 дни работят без заплащане.

Видин

На кула от западната крепостна стена на Бонония се натъкват случайно преди 30 години при строеж на жилищен блок. Наскоро археолози подновяват разкопките на обекта. Разкриват крепостната стена, чиято широчина е 4 метра.

доцент д-р Здравко Димитров, археолог: Пред нея се открива и сега в момента проучваме кула с десетоъгълна форма, която няма до сега проучена в България. И освен това запазеността тук на архитектурните конструкции е много добра.

Останките от римското селище са под самия град и затова са пощадени от иманярите.

доцент д-р Здравко Димитров, археолог: Тук ние откриваме абсолютно всички пластове, от османската епоха, от средновековната епоха по времето на видинското царство и късната античност от 4 до 6 век, с едно огромно количество находки в тези пластове.

Целта е след като бъде проучена и реставрирана, цялата крепостна стена, да може да се види и от туристите.

Ваня Ставрева, археолог: Обекта е многоообещаващ. Видин ходи върху историята си. Тя може да бъде показана... А всичко това е в нашия град и няма проблем да бъде показано и експонирано, което ще привлече допълнително туристически поток.

Заедно с археолозите, като доброволци работиха ученици и студенти. От общината изпратиха на помощ строителна група.