Архивът на Държавна сигурност за първи път ще бъде достъпен за посетители. Днес Комисията по досиетата организира там Ден на отворените врати. В Централизирания архив се съхраняват над 15 км архивни документи на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Това е най-модерната сграда за съхраняване на архиви в Източна Европа. Тук се намира т.нар. картотека, която съдържа над два и половина милиона карти, картони и регистрационни дневници. Чрез документите категорично може да се докаже принадлежността на лицата към Държавна сигурност.

Архивът на Държавна сигурност за първи път ще бъде достъпен за посетители

Архивът на Държавна сигурност за първи път ще бъде достъпен за посетители

Утре Комисията по досиетата организира там Ден на отворените врати. В Централизирания архив се съхраняват над 15 км архивни документи на Държавна сиг...