Утре Комисията по досиетата организира там Ден на отворените врати. В Централизирания архив се съхраняват над 15 км архивни документи на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Освен тях утре ще бъдат показани още саморъчно изработеният печат на ДПС и тайникът на дипломата Иван-Асен Георгиев. Комисията по досиетата специално за БНТ отвори вратите си ден по – рано.

На кратка обиколка из картотеката ни разхожда Паулина Найденова.

Екатерина Бончева - Комисия по досиетата: На територията сме в момента на Централизирания архив на Комисията по досиетата, квартал "Михайлово" в Банкя. Дори до началото на 90-те този район целият е бил секретен, затворен. Това, което виждаме в ляво са двата големи корпуса.Това бяха едни стари сгради, военни поделения. Имахме проблеми с тока, с водата. Беше една битка две години и половина.

БНТ: Колко хранилища има в двете сгради?

В тези два корпуса има 22 архивохранилища, в които е този над 15 км архив и това е само архивът на хартиен носител. Иначе тук са над 3 млн. документа на различни носители. Има филми, има видео, има CD. Най-различни носители. Тук е и така наречената картотека. Която е също едно от основните хранилища, защото там се съхраняват над 2,5 млн. карти и картони, регистрационни дневници, документи за унищожаване. Тоест документите, чрез които категорично се доказва принадлежността на лицата, на хората към ДС. За първи път хората ще имат възможност да видят този масив. За първи път от 44 година решихме да го отворим.

Това е най-модерната сграда за съхраняване на архиви в Източна Европа.

Мария Бонева - директор на дирекция „Архив”: Зад нас се намират картоните на щатните служители и на обектите и сътрудниците на военното разузнаване. В металните шкафове са разположени картоните на обектите и на сътрудниците на всички поделения на ДС. И там в дъното се съхраняват картоните на щатните служители на ДС. В картотеките, както на военното разузнаване, така и на ДС, картоните са подреждани не по азбучен ред на нашата българска азбука, а по т.нар. фонетичен ред и там може да видите как са подредени буквичките. Като фонетичният ред започва с гласните и завършва с буквичката "р".

БНТ: Защо са подреждани така?

Целта на тази подредба е била да се запази конспирация т.е., ако попадне случаен човек в картотеката да не може да намери картона на лицето, което търси, защото няма да е подредено по азбучен ред. Фонетичният ред е много полезен и когато става въпрос за имена на чужденци.


Щатните служители и обектите на военното разузнаване са имали по два картона, а сътрудниците три.

Мария Бонева - директор на дирекция „Архив”: От картоните може да се получи информация за идентификационните данни за лицето, може да се получи информация за неговия регистрационен номер, както и за архивния номер, когато делото му вече е архивирано. Това са картони на сътрудник от ПГУ, Първо главно управление, т.е. нашето външно разузнаване тогава в Държавна сигурност. От тези картони, това са също именни картони, а това е псевдонимен картон. Като в именните картони забележете, се подреждат както на презиме, така и на фамилия. И това е известният агент "Гоце". Това е нашият президент Георги Първанов. Това пък е картон, създаден след 10 ноември. Картон, създаден в съвременната служба, защото е на сътрудник, който е бил от сътрудник в ДС и е продължил в съвременните служби. Това е кой - министърът ни на отбраната. Нарочно сме подбрали картони на известни лица, за да се увери обществеността, че не сме си измислили.
Мария Бонева - директор на дирекция „Архив”: За обща информация - обектите са много повече на брой от сътрудниците. Тоест ДС е разработвала кого ли не. Кого ли не. Това е ролята на ДС - да държи народа в подчинение, да знае всичко за него и да може да го спира в развитието му, ако нещо е сбъркал партийната линия.

Информация от картоните е вписвана и в регистрационни дневници.

БНТ: Казвате, че нищо не може да бъде преправено?
Мария Бонева - директор на дирекция „Архив”:Няма как да бъде преправено. Ето го агент Иван. Ето го уникалния регистрационен номер. Виждате как са номерата. Няма как да вмъкна допълнително някой. Няма как да стане. Веднага ще се разбере, че е фалшиво. В регистрационни дневници няма вписани имена, а само псевдоними. Някъде около 62-ра година са установили, че много от агентите вече не им вършат работа, че са изживели времето си и са свалени от отчет. За сметка на това вербуват агенти с друга насоченост, с други задачи и 62-ра година имаме много протоколи за унищожаване на документи, а 64-та година се прави пререгистрация.
Въпреки разпространения мит, че освен дела са унищожавани картони, това не е вярно. В Първо главно управление има унищожавани картони. Няма нормативен документ обаче, който да им разрешава това, но са го правели.

БНТ: Колко години живот, според Вас, имат тези стари хартии?

Много. Освен това ние дигитализираме архива си постепенно. Не можем да го публикуваме в интернет, защото Законът за достъп до обществена информация казва, че трябва данните за трети лица да се заличат, но ние нямаме персонал, който да върши тази работа. Но дигитализация на архива правим непрекъснато. Имаме си копирен център, който във вторник ще покажем на хората.