Горско стопанство "Рилски манастир" разшири ягодовата си градина. Ягодовото поле се намира на територията на горския разсадник. С получените от продажбата на вкусните плодове средства се подпомага дейността на стопанството.

Идеята за създаване на ягодова градина в разсадника на стопанството възникнала преди две години. За целта бил използван запустял терен.

Инж. Георги Кабзималски-директор на ГС "Рилски манастир": Изчистихме площта, бяха корени, камъни и решихме да създадем тази ягодова градина, тя е сега двегодишна.

Насажденията дават добра реколта, а търсенето на местните ягоди бързо нараства.

Инж. Георги Кабзималски: Имаме споразумение с търговци, минават туристи по пътя за Рилския манастир, екопътеката, която е за Стобските пирамиди, отбиват се, купуват ягоди.

Ягодовите насаждения са от италиански сорт и са с много добри вкусови качества.

Соня Гоцева: Изумена съм от това колко красиви са ягодите, сладки, вкусни, големи, и българските студенти вместо да ходят в чужбина, могат да дойдат тука да берат.
Евелина Димитрова: В подножието на Рила планина, на чистия въздух, в това разкошно рилско поле се раждат най-хубавите ягоди на света.

През тази година са засадени още над три декара с нови насаждения, които вече също дават реколта.